ප්‍රාණය නිරුද්ධ ක්‍රිස්තූන්වහන්සේ අභිමුව වැළපීම – (Lamentation over the Dead Christ)

කුරුසය මත ඇණ ගැසූ ක්‍රිස්තූන් වහන්සේගේ සිතුවම් අප දැක තිබේ. එහෙත් මෙහිදී අප දකින්නේ කුරුසයෙන් මුදා සොහොන් ගෙහි තැන්පත් කිරීමට පෙර මෘත දේහය සෙල් ආසනයක් මත ප්‍රදර්ශනයට තබා ඇති පිළිවෙලය. සිතුවම දුටු සැනෙකින්ම අප නෙත් ඇදී යන්නේ ක්‍රිස්තූන් වහන්සේගේ වතට ය. මානුෂ්‍යයකු විඳින සැබෑ වේදනාව කෙබඳුද යන්න මෙතරම් තාත්විකව ක්‍රිස්තූන් වහන්සේගේ මුහුණින් පෙන්වන තවත් සිතුවමක් නැති තරම් ය. උන්වහන්සේගේ වත දුටු සැනෙකින් එහි ප්‍රාණය නිරුද්ධ බව අපට පසක් වෙයි. වියළි සුදුමැලි වතත්, ගතත් ඒ බැව් සනාථ කරයි. නාසය දෙපස ඇහි බැමි නළල දෙසට තෙරපී ඇත. ඉන් උද්දීපනය වී පෙනෙන උන්වහන්සේ විඳදරාගත් වේදනාවේ සොබාවය අප හදවත් දැඩි සේ කම්පනය කරයි.