කුකුල් ප්‍රාණය

මගේ අසාමාන්‍ය උනදුවත්, ඌව නිදහස් කර ගැනීමේ පරමාර්ථයත් දැනගත් වෙළෙන්දා කුකුළාගේ ලන්සුව ඉහළ දැම්මේය. අවසානාය් ඔහු ඉල්ලූ මුදලකින් අඩුකර ගත හැකි වුයේ රුපියල් පහක් පමණි. ඒ අතර වාරයේ ඔහු දාර්ශනිකයෙකු බවට පත්විය.
“ජීවිතයකට මිලක් නියම කරන්න බැහැ මහත්තය….”
කුකුළෙකු පණපිටින් ගෙනයාමේ පළපුරුද්දක් මට නැති බව වටහා ගත් වෙළෙන්දා විශාල බ්‍රවුන් පේපර් බැගයක ඌව හිඳුවා එහි කට රෝල් කොට ගැටයක් ගැසුවේ හුස්ම ගැනීමට සිදුරක් ද තබමිනි.
“මට මේ විදියට මූව පණපිටින් හෝමාගමට බස් එකේ ගෙනියගන්නට පුළුවන් වෙයිද……?”
මගේ බොළඳ ප්‍රශ්නයට ඔහුට සිනා නොවී සිටිය නොහැකි විය.
“පාරණයකට ගැරන්ට් කරන්න බැහැනේ. පරිස්සමින් කල්පනාවෙන් ගෙනියන්න….”